Wat levert een duurzaam inzetbaarheidsbeleid op?

Voordat je gaat investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is het belangrijk om te weten wat het de organisatie kan opleveren. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid levert dus een duurzamer toekomstperspectief op. Je organisatie is voorbereid doordat je precies weet welke competenties je nodig hebt om je organisatiedoelen te blijven behalen. Of je deze competenties nu bij je huidige medewerkers haalt of op termijn andere medewerkers moet aantrekken, vanuit inzicht speel je hier sneller en beter op in. Daarnaast investeer je met een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in je huidige medewerkers en hun toekomst. Je verkleint hiermee ongewenst verloop en kans op kort- als langdurig ziekteverzuim. Medewerkers zullen zich gezien en gehoord voelen en uiteindelijk meer betrokken zijn bij de organisatie. Tot slot ben je ook direct begonnen met strategische personeelsplanning!

Het is dus niet zo gek dat een duurzaam inzetbaarheidsbeleid inmiddels bij veel organisaties prominent op de agenda staat. Inhoudelijk veranderen banen steeds sneller en kennis raakt sneller verouderd. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en blijven leren. Alleen ontbreekt het vaak bij de vertaling naar de praktijk en de daadwerkelijke uitvoering. Dat is jammer, want het biedt werkgevers én werkenden veel kansen en mogelijkheden.

Investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid

De aanpak van duurzame inzetbaarheid is niet universeel. Iedere organisatie heeft immers andere uitdagingen. Bijvoorbeeld op fysieke belastbaarheid, vitaliteitsbeleid of de mobiliteit van medewerkers. Een belangrijke eerste stap is de vertaling van de visie en het beleid van de organisatie naar concrete afspraken en acties. Kijk pas daarna welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn. Vaak wordt al direct naar tools gegrepen, waarvan gedacht wordt dat die waardevol kunnen zijn. Kijk eerst kritisch naar hulpmiddelen waar echt behoefte aan is. Met oog voor maatwerk, want hoe medewerkers aan hun ontwikkeling en inzetbaarheid kunnen en willen werken blijkt vaak heel divers.

Daarnaast is het belangrijk om medewerkers te stimuleren en faciliteren. Duurzame inzetbaarheid begint bij de medewerker die zelf de regie neemt en zich bewust is over het belang voor henzelf. Dat bewustzijn blijkt nu vaak, zonder acute aanleiding van ontslag of reorganisatie, nog beperkt. Voordat werkenden deze verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, moeten werkgevers hen vaak eerst op weg helpen (stimulerende gidsrol). Vooral om het bewustzijn te vergroten en de ontwikkeling van werkenden te (helpen) faciliteren. Dat kan al beginnen met een gesprek over hun loopbaan en ontwikkeling binnen de organisatie.

DI-scan

Om inzicht te verkrijgen in de concrete afspraken, acties en hulpmiddelen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, kan een duurzaam inzetbaarheid-scan (DI-scan) worden gedaan. Een DI-scan biedt organisaties de mogelijkheid om van elkaar te leren door inspirerende voorbeelden en ‘best practices’ op te nemen. Organisaties kunnen hun eigen resultaten vergelijken met andere organisaties in de regio of zelfs contact leggen met andere DI-functionarissen.

Al met al levert een actief duurzaam inzetbaarheidsbeleid je veel op, voor nu en de toekomst. Daarom is het belangrijk om op tijd inzicht te verkrijgen in de kansen en mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Agrifood Capital en VNO-NCW Brabant Zeeland stellen daarom de DI-scan voor duurzame inzetbaarheid gratis beschikbaar voor bedrijven in de regio Noordoost-Brabant om hun een duurzamer toekomstperspectief te bieden voor de lange termijn. Daarnaast kun je als bedrijf in Noordoost-Brabant gebruik maken van vouchers om te investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Meer weten? Lees hier verder, start gelijk met de scan of vraag een voucher aan!