Het basis model

De ene werknemer kan vol energie aan het werk, omdat hij of zij de balans tussen werk en privé goed bewaart, terwijl een andere werknemer zijn of haar energie uit het hoger maatschappelijk doel haalt dat aan het werk verbonden is. Om deze diversiteit aan aspecten rond duurzame inzetbaarheid te duiden, is een model opgesteld met drie dimensies (individu, team en organisatie) en in totaal 18 indicatoren van duurzame inzetbaarheid.

Deze 18 factoren zijn opgesteld met experts op diverse terreinen van duurzame inzetbaarheid en komen voort uit analyse van diverse wetenschappelijke onderzoeken. In de DI-scan vormen deze factoren de basis voor de analyses en evaluaties van het Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid van iedere organisatie.

Dimensie 'het individu'

Dit niveau gaat over de faciliteiten die een organisatie beschikbaar stelt voor individuele werknemers. Van iemands voeding en leefstijl tot iemands zelfontplooiing. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding, opleiding en trainingen of zelfs bewegingsprogamma's. Maar (fysieke) belastbaarheid van het werk. Al deze indicatoren kunnen bijdragen aan meer vitaliteit van de werknemer als persoon.

Dimensie 'het team'

De dimensie ‘het team’ gaat over alle aspecten in iemands werk die betrekking hebben op de groep mensen waar diegene deel van uitmaakt. Vaak is dat een team, afdeling of een locatie waar men werkt. In het basismodel gaan we uit van deze 6 indicatoren op team niveau.

Dimensie 'de organisatie'

De derde dimensie van duurzame inzetbaarheid is ‘de organisatie’. Dit gaat over de verbinding die men voelt met de totale organisatie en haar overkoepelende doel. Van de historie en tradities van de organisatie tot de impact die medewerkers hebben op het bedrijfsdoel. Van de manier waarop successen gevierd worden tot de vrijheid die mensen ervaren om te handelen.

`Betekenisvol werk betekent dat een medewerker weet welk doel zijn of haar werk dient. Welke bijdrage hij of zij levert aan een groter doel of een overkoepelende strategie`.

Maarten Schellekens
Welder Consultancy

Vul nu de DI-scan in en vraag een voucher aan!

Ervaar hoe jouw organisatie scoort op duurzame inzetbaarheid. En til die score naar een nog hoger niveau!

Hoe? Als bedrijf uit Noordoost-Brabant kun je door middel van regionale vouchers investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor jouw medewerkers.

De vouchers hebben een waarde van €5000. Het gebruik van deze vouchers vraagt slechts een eigen bijdrage van 20%, waarmee je kunt investeren in bijvoorbeeld het geven van leiderschapstrainingen of het opzetten van een systematiek voor ontwikkelgesprekken.

Voucher aanvragen

Of nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op!