De benchmark gegevens zijn alleen inzichtelijk wanneer u de scan heeft ingevuld.

De DI-scan

Scan reeds ingevuld? Klik hier om in te loggen.

Hoe scoort uw bedrijf?

Natuurlijk is het erg interessant om te zien hoe goed je als bedrijf scoort op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Nog interessanter wordt het als je deze scores kunt vergelijken met die van andere bedrijven. Waar scoor je beter dan de rest? Op welke punten kun je van andere bedrijven leren?

Alle bedrijven die zichzelf scores toekennen door de DI-scan in te vullen en een account aanmaken, krijgen toegang tot de benchmark gegevens. Hierdoor treed je als bedrijf toe tot de zogenaamde DI-community van Agrifood Capital.

Benchmark, wat is het? Waarom is het zinvol?

Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Oftewel een zuiver 'referentiekader'. In dit geval zorgt de DI-scan ervoor dat de bedrijven in de regio Noord-Oost Brabant op dezelfde manier hun duurzame inzetbaarheid toetsen. Hierdoor kunnen ze onderling de kwaliteit van deze activiteiten goed met elkaar vergelijken.

DI-community
Hiermee heeft ieder bedrijf inzicht in de prestaties van andere bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid.Wanneer een bedrijf slecht scoort op bijvoorbeeld ‘fysieke belasting’ van medewerkers, kan contact gezocht worden met bedrijven die hier juist goed op scoren. Zo komt een bedrijf gemakkelijk en snel in contact met andere bedrijven die soortgelijke onderwerpen belangrijk vinden. Een ideale manier om bijvoorbeeld gemeenschappelijk bepaalde zaken in te komen, andermans fouten niet zelf ook te maken of kritische succesfactoren van anderen over te nemen.

Benchmarken en verbeteren

Met zo’n benchmark en het DI-dashboard heb je een instrument in handen waarmee je de kwaliteit die jouw organisatie biedt op het gebied van duurzaam inzetbaarheid, kunt aantonen. Ook ten opzichte van andere organisaties, maar ook subsidiegevers en andere financiers. Het is allemaal meetbaar geworden; wat jouw sterke punten zijn en in hoeverre jij jouw doelen bereikt.

Regionaal inzicht
Maar ook de juiste inzichten over duurzame inzetbaarheid in de regio. Zo kunnen bepaalde trends en ontwikkelingen vastgesteld worden. Zien we bijvoorbeeld dat kleinere bedrijven altijd goed scoren op een bepaald aspect van duurzame inzetbaarheid? Of zien we bepaalde branches die altijd moeite hebben met een aspect van duurzame inzetbaarheid?